Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Válečkové šrouby

Více styků = větší výkon

Válečkové šrouby
Válečkové šrouby SKF přenášejí zatížení z matice na šroub sudovitými povrchy zapojených válečků. Toto provedení podstatně zvyšuje průměr stykového povrchu a počet stykových bodů, což má řadu výhod:
  • Vysoké únosnosti (SR-SV)
  • Velmi vysoké otáčky (SR)
  • Vysoká zrychlení a zpomalování (SR)
  • Dlouhá trvanlivost při vysokých cyklických rychlostech (SR)
  • Vysoká spolehlivost (SR-SV)
  • Odolnost proti nepříznivému prostředí (SR)
  • Schopnost přenášet rázová zatížení (SR)
  • Malá posunutí s velmi dobrou opakovatelností (SV)
  • Otáčející se matice, když jsou kritické otáčky šroubu (SR)
  • Časté sundavání matice ze šroubu (SR-většina SV)
SKF logo