Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Referenční případy

SKF Knowledge Engineering při práci v těžebním průmyslu, průmyslu zpracování nerostů a cementářském průmyslu

SKF pomáhá dolům, zpracovatelským závodům a výrobcům zařízení splnit požadavky obtížných provozních a tržních podmínek.
Na níže uvedených referenčních případech z daného odvětví můžete vidět, jak mohou řešení SKF pomáhat:
  • Zvýšit spolehlivost stroje
  • Prodloužit intervaly údržby
  • Snížit náklady
  • Zvýšit produktivitu
  • Optimalizovat životní cyklus zařízení
  • Snížit dopad na životní prostředí
  • Zvýšit bezpečnost pracovníků
  • Modernizovat zařízení

Poznámka: Všechny hodnoty byly zaokrouhleny a založeny na odhadech zákazníka. Vaše úspory v konkrétním případě mohou dosáhnout jiné výše.

Referenční případy

SKF logo