Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Těžba a zpracování nerostů, výroba cementu

Těžké provozní a tržní podmínky

Velká zatížení. Abrasivní prach a nečistoty. Extrémní teploty atd. V takových podmínkách je pro doly a cementárny obtížné až nebezpečné udržovat své stroje. Pracovní úrazy a neplánované prostoje jsou permanentním rizikem.

Vysoká cena a přísné předpisy si navíc vynucuje snížení spotřeby energie v situaci, kdy se globální poptávka po kovových rudách, cementu a uhlí zvyšuje.
SKF dokáže pomoci
Náš vyspělý sortiment produktů a služeb v rámci naší filosofie řízení životního cyklu SKF – náš osvědčený přístup ke snížení celkových nákladů na vlastnictví u strojního zařízení v každém stadiu od zadání a návrhu po provoz a údržbu. Řešení od společnosti SKF mohou pomoci při těžbě a zpracování nerostů:
  • zvýšit produktivitu a ziskovost
  • zvýšit bezpečnost pracovníků
  • snížit dopad na životní prostředí
  • snížit spotřebu energie
  • Zkrátit neplánovanou dobu prostojů
SKF logo