Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Cementárny

Obtížný a potenciálně drahý provoz

Vystavení přírodním vlivům zvnějšku a vlivu znečištění těžkými částicemi zevnitř. Vysoká úroveň vibrací a rázového zatížení při nízkých otáčkách. Jedná se o kombinaci podmínek, které mohou vést k poruchám ložisek a pastorků nebo otočných čepů strojního zařízení.
SKF může pomoci
Výrobky, nástroje a technologie SKF mohou pomoci našim zákazníkům odstranit znečištění ložisek, ztráty maziva, nesprávné montážní postupy a další problémy vedoucí k neplánovaným odstávkám.

Řešení SKF pro cementárny

SKF logo