Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Chladiče slínku

Vysoké teploty, nízké otáčky a další

Podobně jako rotační pece, které je zásobují, i chladiče slínku jsou vystaveny extrémně vysokým provozním teplotám a vysokým koncentracím prachu. Ložiska na roštech chladiče musí pracovat při nízkých otáčkách a pod středním až vysokým zatížením.

V souladu s tím mohou problémy s mazáním související s teplotou a konkrétní znečištění vést k poruchám ložisek a k nákladným neplánovaným odstávkám.
SKF může pomoci
Řešení ložisek, těsnění a mazání SKF Vám mohou pomoci zlepšit spolehlivost a produktivitu chladičů slínku a také snížit potřebu údržby a náklady.

Řešení SKF pro chladiče slínku

SKF logo