Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Vertikální kolové mlýny

Vysoké nároky na údržbu

Vysoké teploty a vysoké koncentrace částic způsobují, že údržba vertikálních kolových mlýnů je obtížná. Rázová namáhání, nízké otáčky a vysoké vibrace zvyšují riziko poruch - zvláště poruch válců a dynamického separátoru.
Více provozuschopnosti s SKF
SKF je schopno pomoci mlýnům předejít problémům vedoucím ke vzniku závad. Pokrokové techniky ložisek, těsnění a mazání od SKF jsou určeny pro řešení problémů spojených se znečištěním, nevhodným mazáním, nesprávnou montáží a dalšími provozními výzvami.

Řešení SKF pro vertikální kolové mlýny

SKF logo