Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Vibrační síta

Vysoká cena za vibrace a znečištění

Kromě pravidelného vystavení různým prvkům a abrazivnímu prachu musejí vibrační síta odolávat i vysokým vibracím a velkým zatížením. Výsledkem jsou časté poruchy dílů vibračních sít, což je stav, který obsluha jednoduše považuje za běžnou cenu při aplikaci této technologie.

Pokud jsou poruchy síta opravdu velké, pak může následné poškození hřídelí a dalších dílů zvýšit výrazně požadavky na opravy, množství a délku odstávek a náklady. Také pro výrobce zařízení může být záruka a vztahy se zákazníky problémem.
Zabraňte předčasných poruchám s SKF
Celá škála ložisek, těsnění a maziv SKF je speciálně navržena, aby odolávaly těžkým zatížením, vysokým vibracím a působení znečišťujících látek, což jsou faktory omezující spolehlivost a produktivitu vibračních sít.

Řešení SKF pro vibrační síta

SKF logo