Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Kolesová rypadla

Porucha nepřipadá v úvahu

Pro povrchovou těžbu používající kolesová rypadla pro odstraňování nadloží a těžbu nerostných surovin může neplánovaná odstávka představovat vážný zásah do hospodářského výsledku firmy. Kritické části zařízení pracujících v těžkých provozních podmínkách a jejich jednotlivé díly musí vydržet teplotní extrémy, stejně tak jako působení vody a znečišťujících látek.
SKF dokáže pomoci
SKF nabízí široký sortiment odolných ložisek, řešení mazání těsnění a řadu dalších řešení, která Vám pomohou udržet Vaše kolesová rypadla v chodu bez ohledu na to, v jak těžkých podmínkách pracují.

Řešení SKF pro kolesová rypadla

SKF logo