Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Vrtačky

Nepřerušovaný provoz v tvrdých podmínkách

Vrtačky nejsou vystavovány pouze tvrdým podmínkám - musí v nich pracovat, přičemž musí odolávat působení směsi vody a velkého množství odpadů z vrtání. Vibrace, rázová namáhání a vysoké provozní teploty tyto podmínky ještě zhoršují.
Zabraňte poruchám s pomocí firmy SKF
Navzdory značnému úsilí k ochraně vrtaček před působením těchto vlivů se přesto mohou objevovat nákladné poruchy a závady poškozující jednotlivé díly vrtačky.

Pokročilá řešení firmy SKF Vám pomohou zvýšit spolehlivost zařízení stejně tak jako jejich produktivitu a bezpečnost.

Řešení SKF pro vrtné pracoviště

SKF logo