Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Hydraulické bagry

Těžké provozní podmínky působí na všechny díly

Kopání, odkrývání a nakládání abrazivních materiálů na nákladní automobily a dopravníky je nesnadné pro díly hydraulických bagrů. Vystavení teplotních extrémům, dešti a částicím nečistot vede často k závadám a drahým neplánovaným odstávkám zařízení.
Více provozuschopnosti s SKF
Náš sortiment odolných výrobků a služeb pomůže Vašim hydraulickým bagrům vypořádat se s agresivním prostředím, prodlouží dobu provozuschopnosti zařízení, využitelnost a spolehlivost.

Řešení SKF pro hydraulická rypadla

SKF logo