Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Nakladače

Dlouhé směny a tvrdé podmínky

Udržování nakládky nerostných surovin na těžební nákladní automobily klade vysoké nároky na díly nakládacích zařízení.

Vysoká zatížení čelní části z důvodu častých zastavení, startů a změn směru může vést k závadám ložisek způsobených rázovým zatížením, vibracemi, ztrátou maziva nebo znečištěním. Údržba nakladačů je prováděna v časových intervalech a proto musí namáhané díly zůstat provozuschopné do další plánované údržby.
SKF dokáže pomoci
Řešení SKF Vám pomohou udržet nakladače v provozu i v prostředí s vysokou koncentrací prachu a rozstřikované vody, při vysokém rázovém zatížení, vibracích a dalších nepříznivých vlivech.

Řešení SKF pro nakladače

SKF logo