Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Důlní těžní stroje

Vysoké nároky na údržbu

Důlní těžní stroje a především díly pohonu těžních bubnů jsou vystaveny rozličným tvrdým podmínkám. Vysoká zatížení, vysoké síly zrychlení, abrazivní nečistoty a další faktory mohou vést k závadám ložisek.
Lepší údržba s SKF
Optimalizace údržby je klíčovým faktorem pro dlouhodobou provozuschopnost těžního stroje. SKF nabízí celou řadu moderních výrobků a služeb pro zajištění tohoto cíle.

Řešení SKF pro důlní výtahy (těžní stroje)

SKF logo