Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Procesy

Řada procesů využívaných v těžbě a zpracování nerostných surovin a výrobě cementu přináší stejné výzvy a provozní problémy. Kromě toho existuje samozřejmě i řada unikátních aplikačních problémů. SKF nabízí pro všechny tyto problémy širokou škálu řešení.

Na základě dlouholetých zkušeností z oblasti těžby a zpracování nerostných surovin a výroby cementu pomáhají řešení firmy SKF zlepšovat spolehlivost, bezpečnost a především rentabilitu dolů a zpracovatelských závodů po celém světe.

Pokud Váš proces zahrnuje vrtání, odstřely a těžbu, drcení, mletí nebo výrobu slínku a cementu, může Vám SKF pomoci k tomu, abyste dosáhli vyšší produktivity a ekonomické účinnosti. 

Procesy

SKF logo