Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Jeřáby

Bezpečnější a spolehlivější s SKF

jeřáby
V posledních letech se jeřáby ropných a plynových plošin zmenšily, zatímco jeřáby vrtných věží se zvětšily. Obecně platí, že operátoři se snaží udržet jeřáby na plošinách co nejmenší, což pomáhá snížit náklady na konstrukci a údržbu. V závislosti na typu věže se mohou únosnosti větších jeřábů pohybovat v rozmezí 15 až 100 tun.

Bez ohledu na velikost nebo typ jeřábu čelí jeho součásti velmi vysokým zatížením a pracují v tvrdých podmínkách. V souladu s tím je zlepšení bezpečnosti a spolehlivosti klíčové. SKF to může umožnit pomocí řady řešení ložisek, těsnění, mazání a údržby.

Řešení

SKF logo