Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Separátory pevných částic

Filtrace v náročných podmínkách a problémy

separátor pevných částic na ropné plošině
Separátory pevných částic jsou v podstatě vibrační síta, která odstraňují vrtné úlomky - nejčastěji z břidlic - z vrtného výplachu cirkulujícího ve vrtné koloně. Základní provedení se vyznačuje velkými drátěnými síty, které třesením nebo vibracemi odstraní vrtné úlomky mimo síta a kapalina proudí přes síto zpět do systému výplachu a dolů do vrtu.

Pro posádky vrtu je hlavním provozním problémem získat ze sít co nejjemnější vrtné úlomky při zachování efektivního průtoku. To je obtížný, ale důležitý úkon vyvažování, protože regulování pevných částic ve vrtném výplachu je zásadní pro kontrolu nákladů.

Řešení SKF pro náročné podmínky

Pro součásti separátorů pevných částic je zachování výkonnosti a provozuschopnosti stejně náročný úkol, protože jednotky jsou neustále vystaveny nadměrným vibracím, abrazivním materiálům a celkově drsným provozním podmínkách. SKF může naštěstí nabídnout řadu robustních řešení pro zajištění spolehlivého a optimalizovaného provozu.

Řešení

SKF logo