Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Horní pohony

Pokročilá řešení pro dnešní pokročilé pohony

Aplikace horního pohonu
Systémy horního pohonu otáčející vrtnou kolonou na vrcholu dnešních plošin představují významné zlepšení oproti starším vrtným technologiím. Systémy horního pohonu umožňují využití ropných vrtů s prodlouženým dosahem a přispívají ke snížení těžebních nákladů.

Jsou však náchylné k poruchám způsobeným stejnými podmínkami, které trápily konvenční rotační stoly a protikusy Kelly. Patří mezi ně bláto a znečištění a maziva, nadměrné zatížení a vibrace, nebo elektrické výboje a zablokování hydrauliky.

SKF může provozovatelům vrtné sestavy pomoci čelit těmto a dalším problémům. Od speciálně navržených ložisek s jílovým výplachem k jednotkám se snímači pro trakční motory, řešení SKF umožňují vyšší spolehlivost horního pohonu a produktivitu.

Řešení

SKF logo