Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Dynamické polohovací jednotky

Komplexní systémy s komplexními problémy

dynamická polohovací jednotka
Jakmile se vrtné lodě a částečně ponorné soupravy přesunou do hlubších vod, dynamické polohovací jednotky je udržují tam, kde mají být.

Ve srovnání s nákladními plavidly se stojkami a konvenčními metodami ukotvení, tyto počítačem řízené pohonné jednotky nabízejí několik výhod, včetně rychlého nastavení, snadné ovladatelnosti a bez potřeby kotevních remorkérů. Dynamické polohovací motory jsou samozřejmě komplexní systémy, které mají své vlastní problémy, od vysokých nákladů na instalaci a palivo po bezpečnostní rizika pro potápěče a náročné požadavky na údržbu.

Zjednodušení s SKF

Od nástrojů údržby a mazání k řešení hnacího ústrojí a optimalizace zařízení nabízí SKF řadu pokročilých výrobků a služeb, které mohou pomoci usnadnit správu provozu dynamických polohovacích jednotek.

Řešení

SKF logo