Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Generátory

Provozuschopnost je zásadní - a je obtížné ji udržet

generátor
Generátory jsou zásadní pro produkci na pevnině i na moři a jsou vystaveny tvrdým provozním podmínkám. Vysoké úrovně vibrací, vysoké teploty a riziko poškození elektrické soustavy jsou společné všem aplikacím. V průmyslu zpracování ropy, zemního plynu a uhlovodíků mohou tyto podmínky samozřejmě rovněž zahrnovat cokoliv od korozivních chemikálií a slané vody po abrazivní prach a nečistoty.

SKF může pomoci

Nástroje, technologie a služby SKF pro elektrické generátory mohou pomoci snížit nákladné neplánované odstávky a zvýšit celkovou produktivitu a ziskovost. SKF nabízí řadu řešení pro generátory, od ložisek a těsnění po monitorovací systémy a služby, které mohou zlepšit výkonnost a spolehlivost.

Řešení

SKF logo