Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Průzkum a těžba

Zaměřeno na nezmapované území

Těžba na volném moři
Poptávka po nových zdrojích ropy a zemního plynu se zvyšuje a těžební společnosti vrtají hlouběji do oceánských ropných polí, některé i do hloubek pod 3 000 m. Na pevnině se zvyšuje těžba v neprozkoumaných ropných píscích.

SKF je zde již přítomna

Pomáháme těžebním společnostem zjednodušit průzkum, vrtání a těžbu pomocí řady zařízení, technologií a služeb. Od nástrojů pro dno vrtu, čerpadla a kompresory k systému monitorování stavu a správy zařízení, tak řešení SKF pomáhají zlepšit spolehlivost zařízení, omezit údržbu a snížit provozní náklady v nových a stávajících těžebních polích.

SKF logo