Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Christmas trees (Vánoční stromky)

Komplexní a kritické z hlediska produkce

Christmas tree (Vánoční stromek)
Vánoční stromky, které jsou odpovědné za řízení toku ropy nebo zemního plynu do vrtu nebo z vrtu, získaly své jméno díky podobnosti dřívějších typů se zdobenými vánočními stromky. Mnoho z dnešních vánočních stromků si neudrželo žádnou takovou podobnost a místo toho vypadají jako komplexní směs sestav ventilů, cívek, tlakoměrů a škrticích klapek.

Ať už jde o podmořské nebo povrchové typy, vánoční stromky jsou kritické pro řízení a udržení produkce. Maximální provozuschopnost je zásadní, ale je těžké jí dosáhnout vzhledem k velmi drsných podmínkách a požadavkům aplikace.

Zjednodušte údržbu a provoz s SKF

SKF může posádkám pomoci optimalizovat údržbu a výkonnost několika způsoby. Řešení se pohybují od robustních ložisek k pokročilým službám správy zařízení, které se zabývají složitostí aplikace.

Řešení

SKF logo