Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Zemní plyn a syntetické palivo

Problémy extrémního vytížení

Syntetická paliva
Konverze plynu na kapalinu a zpět, a jeho transport stárnoucím potrubím/plynovodem, je značná výzva pro údržbu. To samé platí o výrobě syntetického paliva z uhlí, břidlic a dehtových písků. Výkyvy ceny surové ropy učinily syntetické kapaliny/paliva cenově konkurenceschopnými, ale zařízení pro její zpracování se přesto musí vypořádat s náročnými aplikacemi a je vystaveno tvrdým provozním podmínkám.

SKF může pomoci

Modernizace zařízení a optimalizační nástroje od SKF můžou pomoci snížit nároky na údržbu a provozní náklady.

SKF nabízí celou řadu řešení pro správu zařízení, protipožární a environmentální nástroje a technologie pro několik procesů:
  • Zpracování plynu
  • Zpětné zplynování LNG (kapalného zemního plynu)
  • Separace plynu a ropy
  • Produkce syntetického paliva

Řešení

SKF logo