Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Separátory

Podpora vašich pomocných zařízení

Rafinerie
Ve všech úsecích zpracování ropy je potřeba, aby separátory oddělovaly ropné látky a jiné pevné látky od toku odpadních vod.

Jednotky separátorů v zařízeních pro zpracování ropy, plynu a uhlovodíků využívají rozdílů měrné hmotnosti vody a ropných látek k jejich oddělení. Každý separátor se potýká se specifickými výrobními, údržbářskými a regulačními problémy.

Optimální nákladově efektivní provoz do velké míry závisí na správně fungujícím pomocném zařízení. SKF vám může pomoci dosáhnout těchto cílů pro systémy čerpání/odstranění kalů a zachycení těkavých organických látek/výparů.

Řešení

SKF logo