Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Turbíny

Monitorování a údržba je zásadní

turbína
Vysoké úrovně vibrací, vysoké teploty a riziko poškození elektrické soustavy. To jsou jen některé z důvodů, pro které turbíny pro ropný a plynárenský průmysl vyžadují neustálé monitorování a ochranu. Když dojde k poruše a stroj vyžaduje opravu nebo údržbu, mohou takové opravy trvat od několik hodin do několika dní.

Spolehněte se na SKF

Protože turbíny jsou vždy důležité pro výrobní procesy, tak SKF nabízí řadu řešení k zajištění spolehlivého provozu, od pokročilých systémů spojování hřídele k sofistikovaným systémům monitorování stavu a správy zařízení.

Řešení

SKF logo