Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Referenční případy

SKF Knowledge Engineering v praxi

Referenční případy z odvětví ropy a plynu
Na pevnině nebo na moři, od průzkumu a těžby až po distribuci k zákazníkům, SKF pomáhá v provozech všech typů a velikostí vyrovnat se s tvrdými provozními a tržními podmínkami. Na našich níže uvedených referenčních případech z daného odvětví můžete vidět, jak mohou řešení SKF pomoci:
  • Zvýšit produktivitu
  • Omezit neplánované prostoje
  • Zvýšit spolehlivost strojů
  • Prodloužit intervaly údržby
  • Snížit provozní náklady
  • Omezit dopady na životní prostředí
  • Zvýšit bezpečnost pracovníků
  • Modernizovat zařízení

Případy

SKF logo