Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Renovační služby

Repasování ložisek může vést k významnému snížení emisí CO2 a vyžaduje až o 90 % méně energie v porovnání s výrobou nového ložiska. Prodloužením provozní trvanlivosti ložisek se předchází likvidaci součástí a přírodní zdroje nejsou využívány zbytečně.

SKF má v oblasti renovace ložisek desítky let zkušeností. Veškeré práce provádí globální tým specialistů SKF v k tomu určeném špičkovém rekonstrukčním servisním centru SKF podle přísných technických parametrů. Práce začínají čištěním, odmaštěním a rozebráním ložisek. Všechny součásti se následně zkontrolují. V rámci této kontroly je připravena podrobná analýza ložisek. Ložiska, která nejsou poškozena za hranici opravy lze rekonstruovat pomocí vhodných postupů, které mohou zahrnovat leštění, broušení a výměnu součástí. Ve skutečnosti může být výhodné repasovat ložiska s více než 30 % zbývající vypočtené životnosti. Úspory díky repasování mohou být ve výsledku velmi významné.
SKF logo