Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Prediktivní a proaktivní údržba pro zajištění spolehlivosti

Prediktivní údržba

Prediktivní/Proaktivní údržba
Prediktivní údržba (PdM) představuje proces zaměřený na detekování stavu stroje, který by potenciálně vedl k poruše a odhadnutí času předtím, než k poruše dojde. 

Na rozdíl od většiny programů PdM, které se zastaví při zjištění problému a provedou prognózu zbytkové životnosti, společnost SKF používá tuto informaci jako základ pro určení problému. Našim hlavním cílem je stanovit, které proaktivní úkoly jsou nezbytné pro dosažení delší provozní životnosti stroje.

Proaktivní spolehlivostní údržba

Servisní smlouva proaktivní spolehlivostní údržby SKF (PRM - SKF Proactive Reliability Maintenance) nabízí ty nejlepší postupy prediktivní údržby a ostatních procesů pro systematickou diagnostiku hlavních důvodů selhání. SKF poté podnikne kroky vedoucí k eliminaci opakování podobných problémů. Tento proces zahrnuje i použití indikátorů výkonu a provozní správy, které vám pomohou dosáhnout standardů na trhu.

Řešení

SKF logo