Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Kompresory

Kompresor
Kompresory používané při těžbě ropy, zemního plynu a uhlovodíků lze obecně rozdělit na:
  • Odstředivé kompresory, které pracují při vysokých otáčkách,
  • Pístové kompresory používané v aplikacích s nízkým objemem a vysokým tlakem a 
  • Šroubové plynové kompresory používané k distribuci zemního plynu plynovodní sítí a k použití v drsných chemických podmínkách.
SKF vyvinula řadu řešení pro zlepšení nákladové efektivity a poskytnutí bezproblémového provozu.

Řešení

SKF logo