Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Motory

Vysoké provozní teploty a náklady na palivo

kompresorová stanice
Pístové motorové kompresory ženou stlačený zemní plyn plynovody nebo přemísťují petrochemické produkty do odběratelských zařízení.

V rámci prvních návrhů kompresorů bylo mnoho pístových jednotek nainstalováno před lety, kdy cena paliva a důraz na energetickou účinnost byly velmi nízké. Dnes představují neodmyslitelně vysoké teploty a ohledně a ohledně paliva neefektivní provoz pístových motorových kompresorů rostoucí problém. SKF může pomoci.

Lepší výkonnost s SKF

SKF nabízí několik modernizačních řešení pro pístové kompresory pro vysoké teploty a snížení požadavků na údržbu. Řešení ložisek a pouzder SKF mohou pomoci prodloužit provozní trvanlivost při současném snížení nákladů na provoz a údržbu.

Řešení

SKF logo