Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Ventilátory a dmychadla

Problémy proudění

Ventilátory a dmychadla
Ložiska v průmyslových ventilátorech pracují při vysokých otáčkách a poměrně malých radiálních zatíženích. Mohou rovněž pracovat v extrémních teplotách, jak vysokých tak nízkých, a také v nepřístupných místech. Velmi často se používá proud vzduchu pro transport materiálu. Během času se materiál přichytí na oběžné kolo, tím vytvoří nevývahu a může rovněž snížit dobu provozuschopnosti a provozní životnost ventilátoru.

SKF může pomoci

Tyto provozní problémy kladou vysoké výkonností požadavky na ložisková řešení ventilátorů. SKF si s nimi poradí. Na základě rozsáhlých vlastních zkušeností SKF vyvinula škálu řešení pro průmyslové ventilátory a systémy HVAC (vytápění, ventilace a klimatizace). Tato řešení pomáhají zlepšit hospodárnost a poskytují bezproblémový provoz.

Řešení

SKF logo