Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Elektrické nástroje ICOS

Ložiska musí být chráněna proti nečistotám, např. převodovému oleji. To vedlo k vývoji integrované jednotky kombinující ložisko a požadované těsnění.

Mezi výhody této jednotky patří:

  • integrace dvou funkcí do jedné jednotky
  • redukce manipulace a logistiky (jedna jednotka místo dvou komponent)
  • styková strana s těsněním je optimalizována podle návrhu
  • zjednodušená montáž
  • požadovaný prostor (šířka) je zmenšen (jedna jednotka oproti dvěma komponentům)
  • odpadá potřeba nákladného obrábění pro stykovou plochu s těsněním na hřídeli.


SKF logo