Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Výroba elektřiny

Zajištění vyšší spolehlivosti a účinnosti procesu výroby elektrické energie

Pro dnešní elektrárny se jedná o důležitou kombinaci k úspěchu. K jeho dosažení uhelné elektrárny a elektrárny s kombinovaným cyklem hledají způsoby pro optimalizaci výstupu - navzdory stoupajícím nákladům na palivo a údržbu, snižujícímu se počtu personálu a přísným předpisům.

Starší elektrárny jsou omezeny stárnoucím zařízením a klesajícím stavem zkušeného personálu. Novější elektrárny vyžadují technologie pro sdílení informací, aby dokázaly udržet stav personálu na minimu, aniž by však vznikla dodatečná rizika pro prostředky nebo personál elektrárny.
SKF může pomoci
Díky více než 100 letům zkušeností s rotačními stroji podporuje společnost SKF výkonnost zařízení a jeho spolehlivost ve výrobě elektrické energie pro více než dvou desetiletí. Dnes nabízíme jeden zdroj pro celou řadu integrovaných řešení, která mohou elektrárnám pomoci s následujícím:
  • Zvýšit produkci
  • Optimalizovat údržbu
  • Prodloužit provozní trvanlivost
  • Zvýšit bezpečnost
  • Snížit provozní náklady
SKF logo