Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Sušicí sekce

Výkonnost v prostředí s vysokou teplotou

V sušicí sekci pokračuje proces sušení pásu papíru pomocí použití parou vyhřívaných válců. V moderních strojích je sušicí sekce uzavřena krytem sušení. Zde je okolní teplota vyšší, což má vliv na ložiska. Zvolením vhodného ložiska pro provozní prostředí můžete pomocí předejít neplánovaným odstávkám.

Obtížnost provádění údržby a důležitost bezpečnosti zvyšují nároky na delší provozní trvanlivost ložiska.
Zvyšte provozní trvanlivost ložiska a zlepšete bezpečnost pracovníků
SKF nabízí řadu řešení, která mohou pomoci:
  • Prodloužit provozní trvanlivost ložiska 
  • Snížit náklady na údržbu a prostoje 
  • Zlepšit bezpečnost prodloužením intervalů údržby

Řešení sušící části

Aplikace pro suchou sekci

SKF logo