Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Tvarovací sekce

Zajištění kvality během mokrého procesu

Tvarovací sekce se skládá z nátokové skříně a drátěných dílů. Jedná se o kritickou část papírenského stroje. Zde se rozhoduje o kvalitě a struktuře výsledného produktu.

Zatímco provozní podmínky nejsou pro ložiska extrémně náročné, ložiska musí být schopná odolávat vodě, která se v procesu výroby používá. Jako u všech aplikací papírenského stroje je pro zajištění nepřetržité výroby zásadní spolehlivost.

Zdokonalte spolehlivost zařízení nátokové skříně a drátěných dílů a snižte náklady na údržbu
SKF nabízí širokou škálu řešení pro tvarovací sekci, včetně:
  • Zařízení na sledování stavu (bezdemontážní diagnostika), které pomáhá snižovat náklady na údržbu 
  • Nástroje, které pomáhají zjednodušit montáž a demontáž 
  • Ložiska s vysokou výkonností, která pomáhají zvyšovat spolehlivost a účinnost prsních, hnacích, vodicích, napínacích a sacích válců 
  • Mazací systémy, které dodávají mazivo a chrání před vlhkostí

Řešení tvarovací části

Aplikace pro formovací sekci

SKF logo