Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Další sekce

Výrobky pro požadavky vysokootáčkových aplikací

Na výstupu papírenského stroje prochází papír dalším zpracováním v závislosti na požadovaných vlastnostech konečného výrobku. Jednou z používaných operací je kalandrování, které zlepšuje povrchové vlastnosti papíru.

Zpracování tohoto typu často probíhá při vysokých rychlostech, které kladou značné nároky na ložiska. Klíčovou vlastností je spolehlivost, protože vybavení musí zpracovat výstup z papírenského stroje.
Zvýšení spolehlivosti kalandrovacích válců, navíjecích bubnů a rolí
SKF nabízí širokou škálu řešení pro kalandrovací a navíjecí sekci, jako například:
  • Vybavení pro bezdemontážní diagnostiku, které pomáhá snižovat náklady na údržbu
  • Nástroje, které pomáhají zjednodušit montáž a demontáž
  • Ložiska s vysokou výkonností, která pomáhají zvyšovat spolehlivost a účinnost vyhřívaných i nevyhřívaných kalandrovacích válců, navíjecích bubnů a rolí

Řešení dalších částí

Aplikace pro jiné sekce

SKF logo