Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Štěpkovače

Zvyšte spolehlivost štěpkovače a snižte náklady na údržbu

Štěpkovače jsou důležitou součástí procesu výroby papíru. Bez nich nelze dřevo nařezat na menší rovnoměrné kousky, následně jej přidat do vyhnívací nádrže, kde dojde k jeho změkčení a přetvoření na celulózu.

Musí mít spolehlivý provoz při nízkých až středních otáčkách. Musí být také schopné zvládnout nízké, střední nebo rázové zatížení.

Široká škála řešení od SKF
Aby byla zajištěna nepřetržitá dodávka štěpek vhodné velikosti, je nezbytné, aby štěpkovač pracovat spolehlivě ve dne v noci. SKF nabízí širokou škálu řešení pro štěpkovače, včetně:
  • Zařízení na sledování stavu (bezdemontážní diagnostika), které pomáhá snižovat náklady na údržbu
  • Ložisek s vysokou výkonností, těsnění a řešení mazání, která pomáhají zvyšovat účinnost a spolehlivost

Řešení

SKF logo