Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Odkorňovací bubny

Vysoká výkonnost při nízkých otáčkách a proměnlivém zatížení po celý rok

Existuje řada různých typů odkorňovacích zařízení, které se dnes používají. Nejčastěji se používá mechanický odkorňovací stroj pracující na principu tření. Tyto odkorňovací stroje musí být schopné pracovat spolehlivě při nízkých otáčkách se zatížením, které se mění z nízkého na střední.

Kůru lze méně či více obtížně odstranit v závislosti na počasí. Při chladném počasí může být přilnavost kůry 2 až 3krát vyšší než v létě. Pokud jsou klády zmrzlé, odkornění může být velkým problémem.

Provozní podmínky se také mohou značně lišit podle místních podmínek a také podle toho, zda je buben provozován nasucho nebo ponořen do vody.

Zvyšte spolehlivost a snižte náklady na údržbu s SKF
Bez ohledu na typ odkorňovacího stroje a podmínky, které musí vydržet, je nezbytné, aby pracoval spolehlivě. SKF nabízí širokou škálu řešení pro odkorňovací bubny, včetně:
  • Zařízení na sledování stavu (bezdemontážní diagnostika), které pomáhá snižovat náklady na údržbu
  • Valivých a hydrostatických ložisek s vysokou výkonností, těsnění těles a řešení mazání, která pomáhají zvyšovat účinnost a spolehlivost

Řešení SKF pro odkorňovací bubny

SKF logo