Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Výroba celulózy

Překonejte náročné úkoly výroby celulózy

Ať používáte dřevo nebo recyklovaný papír, provozní podmínky jsou často mokré a vlhké. Stroje potřebují běžet spolehlivě při nízkých až středních rychlostech. Zatížení má rozsah mezi nízkým a vysokým v závislosti na použití.

Takové provozní podmínky a požadavky mohou ovlivnit užitnou dobu součástí stroje. Znečištění může dále ovlivnit kvalitu celulózy.
Optimalizujte provoz svého zařízení na výrobu celulózy
SKF nabízí cenná řešení těchto a jiných problémů pro kompletní řadu zařízení na výrobu celulózy. Od vysoce výkonných ložisek po pokročilé mazání a systémy sledování stavu strojů - řešení SKF pomáhají výrobcům podporovat produktivitu a ziskovost.

Zařízení na výrobu celulózy

SKF logo