Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Vápenky

Zlepšete provozní životnost plastického maziva a provozní trvanlivost ložiska

Údržba pece je obvykle časově řízena, takže díly s pevnou výměnou musí počkat až do dalšího intervalu. Není to tak snadné, když vnější plášť pece může dosahovat 400 °C - to je dost na snížení viskozity maziva v ložiskách a na vznik závad.

Bubnová zatížení a prach mohou také vést ke znečištění ložiska a dalším poruchám.

Spotřeba energie je stále více problémem, protože náklady na energie rychle rostou a emise skleníkových plynů je potřeba snížit.

Spolehněte se na SKF
Řešení SKF mohou uchovat ložiska a další součásti pece v provozuschopném stavu mezi jednotlivými intervaly údržby při snížení nároků a nákladů na údržbu.

Široká škála řešení od SKF
SKF může pomocí s řešeními, která zahrnují:
  • Zařízení na sledování stavu (bezdemontážní diagnostiku), např. termografii, která pomáhá snižovat náklady na údržbu
  • Ložiska vysoké výkonnosti, těsnění a řešení mazání, která pomáhají zvyšovat účinnost a spolehlivost

Řešení SKF pro vápencové pece

SKF logo