Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Sušičky celulózy

Výkonnost v prostředí s vysokou teplotou

Sušička celulózy je velmi podobná papírenskému stroji s velmi vlhkým prostředím v tvarovací a lisovací sekci a vysokou teplotou v sušicí sekci. Hlavním rozdílem je, že stroje na sušení celulózy jsou pomalejší než papírenské stroje. Dalším rozdílem je, že některé stroje na sušení celulózy mají namísto sušicích válců vzduchové sušičky. Celulóza je zejména sušena proudem ohřívaného vzduchu a nikoli kontaktem s ohřívanými válci.

V sušicí sekci proces sušení celulózy pokračuje použitím párou ohřívaných válců nebo použitím horkého vzduchu. V moderních strojích se sušicí sekce zavřená v krytu za účelem zachytávání a výměny ohřívaného vlhkého vzduchu. Zde je okolní teplota vyšší, což má vliv na ložiska. Zvolením vhodných ložisek pro provozní prostředí můžete pomoci předejít neplánovaným odstávkám.

A obtížnost provádění údržby a důležitost bezpečnosti zvyšují požadavky na delší provozní trvanlivost ložiska.
Zvyšte provozní trvanlivost ložiska a zlepšete bezpečnost pracovníků
SKF nabízí řadu řešení pro sušičky celulózy, která mohou pomoci:
  • Prodloužit provozní trvanlivost ložiska
  • Snížit náklady na údržbu a prostoje
  • Zlepšit bezpečnost prodloužením intervalů údržby
Široká škála řešení od SKF
Při sušení může SKF pomoci s řešeními, která zahrnují:
  • Zařízení na sledování stavu (bezdemontážní diagnostika), které pomáhá snižovat náklady na údržbu
  • Ložiska vysoké výkonnosti, těsnění a řešení mazání, která pomáhají zvyšovat účinnost a spolehlivost

Řešení SKF pro sušičky celulózy

SKF logo