Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Šnekové lisy

Zabraňte předčasnému opotřebení a zvyšte spolehlivost

Šnekové lisy musí provádět různou separaci kapalin a pevných látek nebo procesy odvodnění. Aby šnekový lis běžel co nejspolehlivěji a nejúčinněji je nezbytné pro zahuštění celulózy a odvodnění shluků a odpadu.

Provozem v nízkých otáčkách se zatížením, které může být střední až vysoké, se mohou šnekové lisy potýkat s předčasným opotřebením mezi tělesovým kroužkem axiálního soudečkového ložiska a jeho úložnou plochou v tělese. Často je to z důvodu nežádoucíh obvodového zatížení vnějšího kroužku soudečkového ložiska umístěném ve stejném tělese.
SKF dokáže pomoci
SKF nabízí širokou škálu řešení pro šnekové lisy, včetně:
  • Zařízení na sledování stavu (bezdemontážní diagnostika), které pomáhá snižovat náklady na údržbu
  • Ložisek vysoké výkonnosti, těsnění a řešení mazání, která pomáhají zvyšovat účinnost a spolehlivost

Řešení SKF pro šroubové lisy

SKF logo