Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Referenční případy

Technické znalosti SKF při práci v průmyslu papíru a celulózy

SKF spolupracuje s průmyslem papíru a celulózy již více než sto let. V současné době SKF nabízí širokou škálu uzpůsobených řešení ke zvýšení efektivity výroby a spolehlivosti stroje při zohlednění kvality, nákladů a dopadů průmyslu na životní prostředí.

Na níže uvedených referenčních případech z daného odvětví můžete vidět, jak řešení SKF mohou pomáhat:
  • Zrychlení návratnosti investice
  • Vyšší spolehlivost stroje
  • Prodloužené intervaly údržby
  • Snížení nákladů
  • Zvýšení produktivity
  • Snížení spotřeby energie
  • Optimalizace užitné doby zařízení

Upozornění: Všechny hodnoty byly zaokrouhleny a založeny na odhadech zákazníka. Vaše konkrétní úspory nákladů se mohou lišit.

Referenční případy

SKF logo