Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Kuželíková ložiska

Kuželíková ložiska SKF Explorer pro ty nejnáročnější výzvy

V dnešním průmyslovém světě potřebujete řešení, která jsou schopna čelit i nejnáročnějším problémům a jsou připravena splnit i ty největší nároky. Řešení, která pracují více, fungují déle a jsou bezpečnější. Řešení dostatečně robustní, aby se vyrovnala s náročnými podmínkami a testovacím prostředím. Řešení, která přináší delší a stálejší provozní dobu a zajišťují lepší produktivitu a efektivitu.

Chápeme, co si trhy žádají, a velikost výzev, kterým čelíme. Pouze prostřednictvím pochopení těchto problémů můžeme přijít s lepšími a efektivnějšími řešeními.
 • Potřebujete kuželíkové ložisko, které vydrží vysoké zatížení
 • Kuželíkové ložisko, které je jak odolné, tak i spolehlivé
 • Kuželíkové ložisko, které nenaruší vaši produktivitu a bezpečnost
 • Kuželíkové ložisko, které vydrží náročné a extrémní podmínky


Jednořadé kuželíkové ložisko
Kuželíková ložiska mají kuželové oběžné dráhy na vnitřních a vnějších kroužcích a jako valivá tělesa využívají kuželíky. Jsou tedy vhodná pro přenášení kombinovaných zatížení, tzn. současně působících radiálních a axiálních zatížení. Prodloužené površky oběžných drah se protínají v jediném bodě na ose ložiska (vrcholový bod A, obr. 1) pro zajištění správného odvalování, a tedy i nízkých třecích momentů za provozu. Axiální únosnost kuželíkových ložisek se zvyšuje s rostoucím stykovým úhlem α. Velikost stykového úhlu, který je obvykle v rozmezí 10° až 30°, se vztahuje k výpočtovému součiniteli e (→ tabulková část): čím je hodnota e větší, tím větší je stykový úhel.
SKF vyrábí kuželíková ložiska v mnoha provedeních, řadách a velikostech.


Vlastnosti ložisek

 • Nízké tření
  Optimalizovaná konstrukce čel valivých těles a povrchová úprava příruby (obr. 2) podporuje vytvoření mazivového filmu, který snižuje tření. Důsledkem je rovněž menší třecí teplo a opotřebení příruby. Ložiska si také lépe zachovávají předpětí a mají při provozu nižší hlučnost.
 • Dlouhá životnost
  Zakřivené profily oběžných drah ložisek základního provedení a logaritmické profily oběžných drah ložisek SKF Explorer optimalizují rozložení zatížení podél stykových povrchů, snižují špičky napětí na čelech valivých těles (obr. 3) a omezují citlivost na nesouosost a průhyb hřídele oproti běžným plochým profilům oběžných drah (obr. 4).
 • Zvýšená provozní spolehlivost
  Optimalizovaná povrchová úprava stykových ploch oběžných drah a valivých těles podporuje vytvoření hydrodynamického mazivového filmu.
 • Konzistence profilů a velikostí valivých těles
  Valivá tělesa používaná v kuželíkových ložiscích SKF jsou vyráběna v natolik úzkých rozměrových a geometrických tolerancích, že jsou prakticky identická. Výsledkem je optimální rozložení zatížení, menší hlučnost a vibrace a možnost přesnějšího nastavení předpětí.
 • Tuhé uspořádání ložisek
  Jednořadé kuželíkové ložisko se obvykle nastavuje proti druhému kuželíkovému ložisku. Nastavením předpětí lze dosáhnout tuhého uložení.
 • Doba záběhu se sníženými špičkovými teplotami
  Pro kuželíková ložiska je typická doba záběhu, ve které u ložisek tradiční konstrukce vzniká značné tření a s ním související opotřebení. Tento efekt se označuje jako teplotní špička (diagram 1). Provedení kuželíkových ložisek SKF při správné montáži a mazání vykazují výrazně snížené tření, třecí teplo a opotřebení.
 • Rozebiratelnost a zaměnitelnost
  Kuželíková ložiska jsou v závislosti na provedení rozebíratelná a díly ložisek stejných velikostí jsou plně zaměnitelné. Například jednořadá kuželíková ložiska jsou rozebíratelná (obr. 5), tzn. vnitřní polocelek, který tvoří vnitřní kroužek s klecí a kuželíky, se může montovat odděleně od vnějšího kroužku. To usnadňuje montáž, demontáž a kontroly při údržbě.
Kromě ložisek uvedených v této části dodává SKF kuželíková ložiska pro speciální aplikace, jako jsou například následující:

Na vyžádání může SKF rovněž dodat zakázková kuželíková ložiska pro různé provozní podmínky podle požadavků zákazníka a aplikace.

SKF logo