Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Sledovač kolového ložiska SKF

SKF vyvinulo zařízení, které napomáhá sledovat poškození ložisek kola tahače, návěsu nebo autobusu v časném stádiu. Proto je možné tímto varovným systémem detekovat přicházející závady ložisek.
Sledovač kolových ložisek SKF má tyto výhody:
  • Závady ložisek jsou zjištěny ještě předtím, než způsobí neplánované zastavení provozu
  • Prevence poškození umožňuje předejít nákladným opravám
  • Varovný systém pomáhá snížit hrozbu upadnutí kola a zvyšuje tak bezpečnost účastníků silničního provozu
  • Ložisko se nemění dokud nedosáhne konce životnosti a tím se předejde nepotřebné údržbě (End-Of-Life-Management)
  • Aplikace je použitelná pro stávající systémy kolových ložisek a tak není třeba provádět změny.

Co je SKF sledovač ložiska kola?

Je to zařízení, které sleduje poškození ložiska kola (rozpad prstence) u nákladního vozu v jeho raných stádiích. Může být proto systémem včasného varování před výpadkem ložiska. Při použití SKF sledovače ložisek kol lze, například, předejít neplánovaným vyřazením z provozu díky rozpadlému ložisku. Při správném použití sledovače ložiska kola SKF se pravidelně načítá signál čidla a může se tak naplánovat oprava při další údržbě vozu po indikaci poškození ložiska.

Jak to funguje?

Sledovač ložiska kola SKF se montuje na vnější stranu disku kola nákladního vozu. Sledují se vibrace a v případě detekce určitých vibrací díky rozpadajícímu se ložisku dojde na přechod do alarmového režimu. Od tohoto momentu systém SKF sledování ložisek vydá varovný signál (červené blikání). Podrobnosti o instalaci SKF sledování ložisek naleznete v Návodu k montáži.
SKF logo