Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Černění

Černění
Černění kroužků a valivých těles (přídavné označení L4B) zlepšuje spolehlivost a výkonnost ve vysoce náročných aplikacích, obzvláště za podmínek nízkého zatížení a vibrací. Kromě toho poskytuje ochranu proti korozi a zlepšuje přilnavost maziva na povrchu. Proto se důrazně doporučuje používat černění pro kuželíková ložiska na vysokootáčkových hřídelích a pro válečková ložiska v planetových převodech a na rovnoběžných hřídelích.

Další informace o ložiscích SKF:

SKF logo