Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Tip měsíce: spolehlivost

shutterstock_274868435
Tento měsíční bulletin přináší krátké technické články od odborníků na spolehlivost z Institutu spolehlivostní údržby SKF.
Tip měsíce se zaměřuje na praktické a technické otázky z různých oblastí, jako je údržba ložisek, analýza poškození, bezdemontážní diagnostika a mazání.

2kanálové načítání trasy

Výběr DAD/bodového typu – obr. 1
2kanálové načítání trasy – vlastnosti bodu – obr. 2
2kanálové načítání trasy – vlastnosti bodu – obr. 3

Červenec 2017


2kanálové načítání dat představuje dobrý způsob, jak rychle načítat údaje o trase a zároveň porovnávat údaje o vibracích.


Popis:
Shromažďování údajů o trase pomocí dvou kanálů představuje rychlý a snadný způsob zrychlení sběru dat a také analýzy problému zároveň. Bude nutné, abyste nastavili 2kanálové body v softwaru @ptitude Analyst. Pak můžete přejít ke stroji, umístit dva převodníky a provést měření na dvu bodech, přesunout dva snímače a zopakovat pro další dva body. Nejprve budete muset identifikovat, které body chcete sbírat zároveň. Možná budete chtít zjistit vodorovnou a svislou hodnotu u jednoho ložiska, což je nejčastější způsob, nebo budete chtít změřit dva vodorovné body a pak dva svislé body na dvou osových bodech stroje. Při měření bodů můžete vidět spektra a porovnávat údaje rychle mezi dvěma body.

Jak na to:
Body je nejprve nutné identifikovat a je třeba určit rychlost stejně jako frekvenční rozsah a linie rozlišení. Po identifikaci můžete nastavit stroj v softwaru SKF @ptitude Analyst a pak kliknutím pravým tlačítkem na stroj vložit položku a
informace o bodu se zobrazí nalevo a objeví se na obrazovce. Ověříte, zda máte Microlog Analyzer typu pro DAD, pak vibrace (2 kanály) pro aplikaci a pak bude libovolný používaný typ snímače, obvykle akcelerometr a pak jednotky, které používáte v závislosti na nastavení vibrací (obr. 1). Po přijetí těchto hodnot je nebudete moci změnit. Přijměte nastavení a nastavení bodů se zobrazí na obrazovce. Zadejte název bodů a také popis, který chcete použít. Pak klikněte na kartu Nastavení a nastavte frekvenční rozsah a informace o bodu (obr. 2).

Teď můžete kliknout na kartu o dvou kanálech a nastavit směry pro dva používané kanály (obr. 3).

Analýza:
Teď vezměte tyto body a vložte je do trasy. Tuto trasu lze nahrát do analyzátoru AX nebo GX. Po dokončení nahrávání budete potřebovat dva převodníky a dva kabely. Po nastavení stroje umístíte všechny převodníky na nastavené body a načtete data. Po načtení lze data stáhnout do softwaru SKF @ptitude k analýze. Oba body vibrací se zobrazí v rámci jednoho nastaveného bodu a bude je možné analyzovat společně. Pokud se například podíváte na spektrum, budou obě spektra přítomna v jednom grafu.

Ponaučení:
Používání tohoto nástroje může ušetřit čas při provádění analýz na pracovišti a umožní vám analyzovat více bodů zároveň. I když tento postup nedoporučujeme pro všechny možností databázového měření, představuje efektivní způsob kontroly více bodů zároveň. Další informace o tomto postupu a další informace o produktech SKF naleznete v části SKF Microlog a ve školení @ptitude Analyst. Kontaktujte místního zástupce SKF.

Dřívější tipy měsíce

SKF logo