Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Bíle naleptané trhliny: Výsledek selhání ložisek

Ložiska ve velkých průmyslových převodovkách nebo hnacích ústrojích, například v papírnách, převodovkách drtičů nebo zvedáků – a zejména v převodovkách větrných turbín – jsou často vystavena velmi rozmanitým provozním podmínkám, které za určitých podmínek mohou vést k překročení jejich provozních limitů.
To může vést k selhání ložiska v důsledku tzv. bíle naleptaných trhlin, někdy také označovaných jako bílé strukturální vydrolování (WSF).

Co jsou bíle naleptané trhliny (WEC)?

Bíle naleptané trhliny (WEC) jsou trhliny v mikrostruktuře ložiskové oceli. Jsou obklopeny bíle naleptanými oblastmi (WEA) na ocelovém povrchu. Termín „bílé naleptání“ souvisí s bílým vzhledem změněné mikrostruktury vzorku leštěné a leptané oceli.

Postižené oblasti jsou tvořeny ultrajemným, nanorekrystalizovaným feritem bez obsahu karbidu, případně feritem s velmi jemným rozložením částic karbidu. Tyto oblasti mají v optickém mikroskopu bílou barvu v důsledku nízké citlivosti na leptační činidlo. Bíle naleptané oblasti kolem trhlin jsou o 10–50 % tvrdší než okolní nepostižená mikrostruktura.

Jaké typy ložisek a aplikací jsou postihovány?
Soudečkové ložisko_vydrolování

Bíle naleptané oblasti (WEA) vznikají kolem prasklin při převalování. Trhliny WEC tedy můžeme nalézt nejen u předčasně porouchaných ložisek, ale také u ložisek, která selhala v důsledku únavy z valivého styku (po dlouhém období provozu). Trhliny WEC jsou součástí sítí trhlin u všech porouchaných ložisek. Proto se s nimi lze setkat ve všech typech aplikací a u všech standardních způsobů tepelného zpracování.Všechny typy aplikacíVšechny typy ložisekVšechny standardní materiály a tepelná zpracování

Průmyslové aplikace

 • Větrné turbíny
 • Průmyslové převodovky
 • Zvedací převodovky
 • Převodovky drtičů
 • Papírny
 • Lodní pohony
 • Kompresory
 • atd.

Automobilové aplikace

 • Alternátory
 • Převodovky s plynulou změnou převodu
 • jiné
 • Kuželíkové ložisko
 • Válečkové ložisko
 • Soudečkové ložisko
 • Kuličkové ložisko
 • atd.
 • Martenziticky kalené
 • Bainiticky kalené
 • Cementovaný plášť


SKF logo