Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Doporučení pro omezení předčasných selhání

Při hledání účinných způsobů omezení předčasných selhání ložisek (viz následující tabulka) je důležité začít následujícími otázkami: 

 • Proč se trhliny u předčasně selhávajících ložisek začínají objevovat mnohem rychleji? Jaké jsou příčiny?
 • Co lze udělat pro zajištění větší robustnosti aplikací a ložisek u zákazníků?


Příčiny

Ložiskový systém (proces návrhu)

Řešení ložisek

Vyšší namáhání
(např. tahová strukturální napětí, krátkodobá těžká zatížení, namáhání třením atd.)

 • Správná volba ložiska 
 • Rozměrové a geometrické tolerance úložných ploch v souladu s doporučeními SKF
 • Omezení deformace úložných ploch na hřídeli a v tělese (v důsledku zatížení nebo účinků teploty)
 • Správné nastavení vůle a předpětí
 • Ověření dynamických a špičkových zatížení v extrémních situacích

 • Vysoká zbytková tlaková napětí (minimálně pro vnitřní kroužek)
 • Prvotřídní oceli

Nižší pevnost materiálu
(např. v důsledku koroze, elektrického proudu, smíšeného tření a prokluzování atd.)

 • Omezení obsahu vody v oleji
 • Omezení vlhkosti při nečinnosti 
 • Kontrola postupů přepravy a montáže
 • Eliminace bludných proudů
 • Omezení vibrací 
 • Černění oxidací SKF
 • Cementování
 • Vysokopevnostní nerezová ocel 
 • Ložiska Insocoat®, hybridní ložiska
  (ochrana před elektrickým proudem)


Pokud potřebujete další pomoc, obraťte se na zástupce SKF nebo vyplňte kontaktní formulář na pravé straně.


Výhody černěných ložisek SKF

 • Zlepšené vlastnosti při zabíhání, snížené tření a opotřebení ložiska
 • Zvýšená odolnost proti oděru
 • Zvýšená odolnost proti povrchovému poškození, zvýšená výkonnost při nedostatečném mazání (obr. 8)
 • Snížené riziko chemického poškození ložiskové oceli agresivními přísadami oleje (obr .9 a 10)
 • Zvýšená přilnavost oleje a plastického maziva 
 • Zvýšená odolnost proti korozi (obr. 11)
 • Snížené pronikání vodíku do ložiskové oceli (obr. 12

Přesnější informace jsou uvedeny v článku Výhody černěných ložisek v aplikacích větrných turbín v časopisu EvolutionRozsáhlé praktické zkušenosti s černěnými ložisky v převodovkách větrných turbín

Prodej černěných ložisek od roku 2008 výrazně vzrostl. Společnost SKF tak získala bohaté praktické zkušenosti s černěnými ložisky za více než 7 let, což je výrazně delší období, než činí typická doba do poruchy u standardních ložisek trpících předčasnými selháními.

Černění se používá zejména pro válečková ložiska (je však možné u všech typů ložisek). Černěná ložiska jsou dodávána v různých rozměrech a lze je použít ve všech pozicích v převodovce a u všech velikostí větrných turbín.

Nejčastěji jsou používána v nejkritičtějších pozicích převodovek (nízkootáčkové planetové stupně a vysokootáčkové hřídele), kde se nejčastěji vyskytují předčasná selhání a bílý lom.

Výsledek: Do dnešního dne tato černěná ložiska nevykázala žádné známé problémy a četnost jejich selhání je menší než 100 ppm (obr. 13).

SKF logo