Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Spojená výuková řešení

Podpora přímých školení SKF

Školení v učebně
Kurzy zde uvedené jsou školicí kurzy vedené instruktorem a jsou k dispozici u vašeho místního poskytovatele služeb společnosti SKF.
  • Ke každému kurzu je poskytován balíček „předstudijních materiálů“, které mají účastníkům pomoci připravit se na lekce vedené instruktorem.
  • Po účasti na instruktorem vedeném školení jsou následně posluchačům poskytnuty „postudijní materiály“, které mají doplnit získané poznatky.
  • Podpora SKF poté pokračuje prostřednictvím našich on-line diskuzních fór, kde mohou účastníci pokládat své dotazy v průběhu začlenění jejich nově získaných znalostí a dovedností do jejich každodenní práce.
Ohledně dostupnosti těchto instruktorem vedených kurzů ve vaší oblasti kontaktujte svého místního zástupce společnosti SKF.
SKF logo