Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Kurzy pro SKF Training Solutions

Znalosti o spolehlivosti přesně pro vaše potřeby

Operátor se zařízením SKF Microlog Inspector u systému ventilátorů

Kurzy v této kategorii pokrývají širokou řadu témat souvisejících s problematikou spolehlivosti a údržby. Jejich organizace odpovídá pěti aspektům modelu Optimalizace účinnosti výrobních prostředků

Jak získat přístup k níže uvedeným kurzům:

Nabízené e-learningové kurzy:

FázeKurzPopis
Kurzy údržby a spolehlivostiZáklady optimalizace účinnosti výrobních prostředků (MS 100)Úvodní kurz optimalizace údržby

Základy hodnocení (MS101)Všeobecný úvod do předmětu hodnocení výkonnosti údržby.

Proaktivní spolehlivostní údržba (MS113)Dynamický proces pro eliminaci opakujících se poruch stroje.

Spolehlivost řízená operátoremÚvod do konceptu spolehlivosti řízené operátorem (ODR).

Posouzení strategie údržby (MS130)Úvod do údržby soustředěné na spolehlivost (RCM).
Údržba založená na stavuZáklady vibracíPředstavení řady základních termínů spojených s monitorováním a analýzou vibrací.

Základy termografie (WI130)Představení řady základních termínů spojených s infračervenou termografií a související průpravnou vědou.

Správa mazáníTento kurz se zabývá správnými postupy mazání a rozebírá 10 klíčových faktorů, které by měly být zahrnuty do účinného programu správy mazání.

Nástroj SKF Machine Condition Advisor (PT01-MCA)Tento kurz představuje nástroj SKF Machine Condition Advisor a jeho použití při posuzování stavu rotujících strojních zařízení.
Procesy řízení práceŘízení a optimalizace zásob náhradních dílů (WC130)Tento kurz vám představí terminologii, procesy a činnosti spojené s náhradními díly a řízením zásob.
Proaktivní údržbaKlasifikace poškození ložisekVšeobecný úvod do klasifikace poškození valivých ložisek podle normy ISO 15243:2004.

Základy nastavení souososti strojů (WE140)Tento interaktivní kurz poskytuje úvod do předmětu ustavování souososti strojů od prvotních zásad.

Základy vyvažování (WE150)Tento kurz poskytuje všeobecný úvod do vyvažování pole od prvních principů.

Osobní přístup v online prostředí
• Cílem e-learningových kurzů online od SKF je uvedení do problematiky. Jsou navrženy jako doplněk portfolia živých kurzů od SKF Training Solutions, které nabízejí místní obchodní jednotky SKF.
• Účastníci kurzu získají příležitost komunikovat s lektorem kurzu prostřednictvím funkce „Zeptat se odborníka“, která je přístupná z každého školicího modulu.
• Každý kurz je také doprovázen vyhrazeným fórem podpory, které účastníkům umožňuje komunikovat s ostatními studenty a odborníky na danou problematiku a dále obohacuje výukové prostředí.

Další informace naleznete na webových stránkách SKF v místním jazyce (viz část „Služby / školení zákazníků“).

SKF logo