Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Pokyny k montáži a demontáži Pokyny k montáži a demontáži valivých ložisek SKF

Fakta
Jazyk: Angličtina
Platforma výrobků: Ložiska, jednotky a tělesa
skf.com/mount

Montáž je jednou z nejkritičtějších fází životního cyklu ložiska. Pokud není ložisko správně namontováno použitím vhodné metody a nástrojů, jeho provozní trvanlivost bude negativně ovlivněna. Správná a vhodná montáž ložiska v jednotlivých aplikacích může vyžadovat mechanické, tepelné nebo hydraulické metody montáže.

I když demontované ložisko již nemusí být použito, použitím správného postupu a nástrojů při demontáži se zabrání poškození jiných dílů stroje, jako je hřídel a těleso, které jsou často znovu použity. Použití nesprávné techniky demontáže může být navíc nebezpečné pro obsluhu.

Webová aplikace pro montáž a demontáž valivých ložisek SKF poskytuje pokyny krok za krokem k provedení nejvhodnějších metod a použití nejvhodnějších nástrojů k bezpečné a efektivní montáži a demontáži většiny valivých ložisek SKF.

Nezapomeňte, že problémy při montáži mohou signalizovat, že se jedná o padělané výrobky. Padělaným výrobkům se nejlépe vyhnete nákupem od společnosti SKF nebo prostřednictvím autorizovaných distribučních kanálů. Pokud máte podezření, že jste obdrželi padělky, obraťte se na SKF na adrese genuine@skf.com a požádejte o ověření.

Zadejte propagační kód


Přístupem k tomuto nástroji a jeho používáním souhlasíte s následujícími podmínkami a podmínkami .
SKF logo